INDUSTRIAL ENGINEERING : ROOTING FOR ROOTS, HANKERING FOR HEROES

P.S. Kruger

Abstract


ENGLISH ABSTRACT: The roots of Industrial Engineering are certainly extensive, diverse and deep. Similarly, there are numerous historical heroes that made significant contributions to the development of the Industrial Engineering discipline. For the sake of argument, this article will assume that Industrial Engineering has at least two identifiable main roots, namely Determinism and Stochastism. The article attempts to trace the early history1 of the stochastic root which is very closely linked to the history of probability and statistics and hence games of chance, gambling and divinity. Therefore, the life and times, contributions and personalities of some of the heroes and villains, champions and sad cases of the stochastic world, will be briefly discussed in a somewhat light-hearted, but not necessarily flippant, manner.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die wortel en tak van Bedryfsingenieurswese is sekerlik van groot omvang, van diverse aard en diep gesetel. Verskeie historiese helde het betekenisvolle bydraes gemaak tot die ontwikkeling van die Bedryfsingenieurswesevakgebied. Ter wille van betoogvoering sal in hierdie artikel aanvaar word dat Bedryfsingenieurswese uit minstens twee identifiseerbare sub-vakgebiede bestaan naamlik : Die Determinisme en die Stogasme. n Poging word aangewend om die vroegeskiedenis van die stogasme na te speur wat op sy beurt aaneengesnoer is met die geskiedenis van die waarskynlikheidsleer en statistiek en dus toevalspelle, dobbelary en wiggelary. Die lewenswyse, tydsgewrig, bydraes en persoonlikheidseienskappe van n aantal helde en skurke, kampioene en prulle van die stogastiese weld word kortliks bespreek, op n ietwat lighartige maar nie noodwendig
ligsinnige wyse.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7166/14-2-272

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 The South African Journal of Industrial Engineering


ISSN 2224-7890 (on-line) ; ISSN 1012-277X (print)


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help