A COST OPTIMISED PROCESS MEAN SET POINT FOR TWO SIDED SPECIFICATIONS

Authors

  • W. Van Wijck Department of Industrial Engineering, Stellenbosch University
  • M. Von Benecke Department of Industrial Engineering, Stellenbosch University

DOI:

https://doi.org/10.7166/10-1-375

Abstract

ENGLISH ABSTRACT: This paper describesthe derivationof cost minimisingexpressions to optimallyset the processmeanof a manufacturing processrestrictedby a double-sidedspecification. Two scenariosare considered. For the first scenario,multiplereworkingiterationsare possible,while in the second,only one rework opportunityis allowed. A numericalexampleis also presented. Resultswere obtainedby numerical solutionand are presentedin graphicalformat.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdieartikelbeskryfdie afleidingvan koste-minimerende uitdrukkings wat die proses-gemiddelde van 'n vervaardigingsproses wat deur 'n twee-kantige spesifikasie beperk word,optimaaldaar stel. Twee gevalleword oorweeg. In die eerstegeval is verskeieherwerk-iterasies moontlik,terwyl die tweede gevalslegs een herwerk-geleentheid aanvaar. 'n Numeriesevoorbeeldwordook bespreek. Resultate is deur numerieseanaliseverkry en word grafiesvoorgestel.

Downloads

Published

2011-11-05

How to Cite

Van Wijck, W., & Von Benecke, M. (2011). A COST OPTIMISED PROCESS MEAN SET POINT FOR TWO SIDED SPECIFICATIONS. The South African Journal of Industrial Engineering, 10(1). https://doi.org/10.7166/10-1-375

Issue

Section

General Articles