A MANAGEMENT APPROACH TO RELIABILITY GROWTH FOR COMPLEX ELECTROMECHANICAL SYSTEMS

Authors

  • A.C. Rooney Rand Afrikaans University; Kentron Division of Denel (Pty) Ltd
  • L. Pretorius Rand Afrikaans University

DOI:

https://doi.org/10.7166/12-2-344

Abstract

ENGLISH ABSTRACT: This paper proposes a reliability management process for the development of complex electromechanical systems. Specific emphasis is the development of these systems in an environment of limited development resources, and where small production quantities are envisaged.
The results of this research provides a management strategy for reliability engineering activities, within a systems engineering environment, where concurrent engineering techniques are used to reduce development cycles and costs.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie artikel stel 'n proses, vir die bestuur van die betroubaarheid gedurende die ontwikkeling van komplekse elektromeganiese stelsels voor. Die omgewing van beperkte ontwikkelingshulpbronne en klein produksie hoeveelhede word beklemtoon.
Die resultate van hierdie navorsing stel 'n bestuurstrategie, vir betroubaarheidsbestuur in n stelselsingenieurswese omgewing waar gelyktydige ingenieurswese tegnieke gebruik word am die ontwikkelingsiklus en -kostes te beperk, voor.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Rooney, A., & Pretorius, L. (2012). A MANAGEMENT APPROACH TO RELIABILITY GROWTH FOR COMPLEX ELECTROMECHANICAL SYSTEMS. The South African Journal of Industrial Engineering, 12(2). https://doi.org/10.7166/12-2-344

Issue

Section

General Articles

Most read articles by the same author(s)