THE EFFECT OF VARIABILITY ON WORK IN PROCESS (WIP) AND ON CAPACITY

Keith Sandrock

Abstract


ENGLISH ABSTRACT: Capacity concepts are usually illustrated by Wightls funnel analogy in which the queue is the volume of water above the throat of the funnel and capacity is the volume flowing out. This simple illustration implies that input and output rates remain constant over time. Since this is usually not the case in practice. a better mode1 was aought, and industry latched on to simple single-server queueing models

AFRIKAANSE OPSOMMING: Kapasiteit word gewoonlik verduidelik deur gebruik te maak van Wight se tregter analogie waarin die water bokant die nek van die tregter as die werktou beskou kan word en die water wat uitloop as die kapasiteit van die stelae!. Hierdie benadering neem aan dat die insette en uitsette relatief konstant bly. Omdat dit gewoonlik nie in die werklikheid die geval is n Ie , m.a.w. dat variasie weI p Laaevdnd , het bedrywe as alternatief gebruik gemaak van eenvoudige toustaanstelseIs (wat terloops ook deur Wight se prentjie verduidelik kan word). Hierdie modelle is gegrond op die aanname dat alhoewel die insette en uitsette mag varieer. statistiese stabiliteit tog sal geld. Bulle mag dus In verbetering op die tregter analogie wees maar kan nog nie die werklikbeid ordentlik weerspiel nie. Ingenieurs moet dus beter mode lIe toepas. Twee sulke modele word hierin bespreek.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7166/7-1-408

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 The South African Journal of Industrial Engineering


ISSN 2224-7890 (on-line)


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help