INVESTIGATION OF THE MAINTENANCE ORGANISATION FOR HOT ROLLING MILLS

Authors

  • P.K. Pretorius Department of Engineering and Technology Management, University of Pretoria
  • J.K. Visser Department of Engineering and Technology Management, University of Pretoria

DOI:

https://doi.org/10.7166/12-2-346

Abstract

ENGLISH ABSTRACT: Production systems have undergone dramatic changes in recent years. Many companies have implemented new technologies such as flexible manufacturing systems. There is therefore a shift in focus to maintenance and the effective management thereof. Maintenance is a dynamic activity and is comprised of a large number of interacting variables. An effective maintenance organisation is required to control these variables .
This paper discusses the building of a maintenance organisation and the aspects that should be considered during the design. The way in which five companies that operate hot rolling mills apptoached the problem of building an effective maintenance organisation was investigated.

AFRIKAANSE OPSOMMING: y eryaardigingstelsels het drastiese veranderinge ondergaan die afgelope aantal jaar. Verskeie Il1~atskappyemaak nou gebruik van nuwe tegnologiee, soas byvoorbeeld aanpasbare vervaardigingstelsels. Daar is gevolglik 'n verskuiwing in fokus na instandhouding en die effektiewe bestuur daarvan. lnstandhouding is 'n dinamiese aktiwiteit en behels 'n groot aantal ' gekoppelde veranderlikes. 'n Effektiewe instandhoudingsorganisasie word benodig om hierdie v'eranderlikes te beheer.
Hierdie artikel bespreek die daarstelling van die instandhoudingsorganisasie en die parameters \V~toorweeg moet word tydens die ontwerp. Die wyse waarop vyf maatskappye wat }V~rIl1walse bedryf die ontwikkeling van 'neffektiewe organisasie vir instandhouding benader hc(is ondersoek .

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-11-05

How to Cite

Pretorius, P., & Visser, J. (2011). INVESTIGATION OF THE MAINTENANCE ORGANISATION FOR HOT ROLLING MILLS. The South African Journal of Industrial Engineering, 12(2). https://doi.org/10.7166/12-2-346

Issue

Section

General Articles