STUDY OF TRENDS AND PERSPECTIVES OF INDUSTRIAL ENGINEERING RESEARCH

H. Dastkhan, H. Dastkhan

Abstract


ENGLISH ABSTRACT: Industrial engineering is an engineering discipline which, because of its multi-disciplinary nature, has played an important role in the development and optimization of different systems at macro and micro levels. In this paper, the results of a research to study the position and trend of Industrial Engineering research in recent years are described. The data from a sample of 7 114 IE-related articles from international journals during the last 27 years were used for the analysis. The results showed that the development of IE in many countries has a strong correlation with their industrial and economic development. However, IE research topics are spreading in other management and engineering departments and so there is a need to redefine the discipline and its specific areas of interest. According to the prediction made using time series analysis, the most favorite fields of IE research in future will be on subjects related to information technology, intelligent systems, optimization, quality, and supply chain management.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Bedryfsingenieurswese is 'n ingenieursdissipline wat vanwedie multi-dissipline aard daarvan 'n belangrike rol gespeel het in die optimisering van verskillende sisteme op makroen mikrovlak. Hierdie artikel hou die resultate voor van 'n navorsingsprojek wat onderneem is om die posisie en rigting van Bedryfsingenieursnavorsing in onlangse jare te bepaal. Die data van 'n monster van 7 114 Bedryfsingenieursverwante artikels wat verskyn het in internasionale joernale oor die afgelope 27 jaar is gebruik vir die ontleding. Die resultate toon dat die groei van Bedryfsingenieurswese in verskeie lande sterk korreleer met industrie en ekonomiese ontwikkeling. Tog blyk dit dat die navorsingsonderwerpe van Bedryfsingenieurswese sprei na ander bestuurs- en ingenieursdepartemente en dus bestaan daar n nodigheid om die dissipline en die spesifieke belangstellingsvelde te herdefinieer. Volgens die vooruitskatting wat gedoen is met behulp van 'n tydreeksanalise, blyk dit dat die gunstelingterreine vir navorsing in die toekoms op die gebiede van inligtingstegnologie, intelligente sisteme, optimisering, gehalte en voorsienings-kettingbestuur sal wees.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7166/20-1-79

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 The South African Journal of Industrial Engineering


ISSN 2224-7890 (on-line)


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help