ON THE COMPARISON OF MODERN PRODUCTION MANAGEMENT PHILOSOPHIES

Authors

  • M. Sinclair Department of Industrial Engineering, Stellenbosch University

DOI:

https://doi.org/10.7166/4-2-427

Abstract

ENGLISH ABSTRACT: A variety of production management philosophies are discussed in the literature and implemented in industry. This paper will present a framework for the comparison of such management approaches. Each of the modern production management systems MRP I, MRP II, OPT and JIT will be discussed within this framework. A comparison of these approaches will then be made.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Verskeie bestuursfilosofiee vir produksiestelsels word in die Iiteratuur bespreek en in die industrie gevolg. Hierdie artikel stel 'n raamwerk voor waarbinne sulke bestuursbenaderings met mekaar vergelyk kan wdtd. Elkeen van die moderne produksiebestuursbenaderings MRP I, MRP II, OPT en JIT word binne hierdie raamwerk bespreek. 'n vergelyking word dan tussen hierdie benaderings getref.

Downloads

How to Cite

Sinclair, M. (2012). ON THE COMPARISON OF MODERN PRODUCTION MANAGEMENT PHILOSOPHIES. The South African Journal of Industrial Engineering, 4(2). https://doi.org/10.7166/4-2-427

Issue

Section

General Articles