BPR AND ERP: THE CHICKEN OR THE EGG

Authors

  • Ren Pellissier UNISA 's Graduate School of Business Leadership
  • Albert Kleynhans KPMG, California

DOI:

https://doi.org/10.7166/10-1-371

Abstract

ENGLISH ABSTRACT: Well-known management guru, Tom Davenport, views as a key success factor to a holistic approach to ERP-related change, the need f or a simultaneous and integrated approach to strategy, organisation, process and systems change . In this paper, the key issue under discussion is the timing ofbusiness process reengineering (BPR), and the implementation of an integrated package solution (ERP) solution, i.e. should these happen simultaneously or should the one be before the other. Consequently, these three alternatives are considered together with respective associated benefits and risks. None provides a clear-cut indication ofa "best " approach towards BPR and/or ERP. Given the similar approaches to ERP and BPR, a hybrid approach is suggested with projects containing separate but integrated reengineering and system implementation components.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die bekende bestuurskundige, Tom Davenport, beskou the behoefte aan 'n gelyktydige en geintegreerde banadering tot strategie, organisasie, proses- en stelselsverandering, as kernsuksesfaktor tot 'n stelselsbenadering tot ondernemingshulpbronbeplanning (ERP)- verwante verandering. In hierdie artikel, is die fokus op die tydsberekening vir besigheidsherontwerp (BPR), asook wanneer 'n maatskappy oorweging moet skenk aan die implementering van 'n geintegreerde (ERP) oplossing, d.w.s. behoort implementering gesamentlik plaas te vind, ofandersins, walter behoort eerste plaas te vind? Gevolglik word drie alternatiewe ondersoek., asook die geassosieerde risikos en voordele van elk. Geeneen bied 'n duidelike aanduiding van 'n "beste " benadering tot BPR ofERP nie. Gegewe die soortgelyke benaderings tot ERP en BPR, word 'n hibriede benadering voorgestel met projekte wat afsonderlike, maar geintegreerede herontwerp en komponente vir stelsels-implementering bevat.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-11-05

How to Cite

Pellissier, R., & Kleynhans, A. (2011). BPR AND ERP: THE CHICKEN OR THE EGG. The South African Journal of Industrial Engineering, 10(1). https://doi.org/10.7166/10-1-371

Issue

Section

General Articles