A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR MANAGING RELATIONSHIPS BETWEEN ALL PARTICIPANTS DURING IT SERVICE AND SUPPORT ACTIVITIES

A.C. Leonard

Abstract


ENGLISH ABSTRACT: Since the early days of computing, IT professionals have been struggling with their end users (customers) to such an extent that end users became sceptic about the quality of service and support IT professionals can offer. As such, relationships between IT professionals and end users were in many cases very poor, which impacts negatively on the efforts to use information technology to the advantage of organizations or communities as a whole. This paper briefly describes the historical reasons therefor and gives a theoretical foundation for the establishment of IT-end user relationships. The paper describes IT-end user relationships as intriguing and complex and proposes a conceptual framework that explains all the important elements involved during the establishment and maintenance of sound relationships as well as for managing change. This paper is based on a research study conducted into the working relationship between IT departments and its end users. The research was done by means of a qualitative approach in which thought experiments were used to inductively refine the results of the research study.

AFRIKAANSE OPSOMMING:Sedert die ontstaan van die rekenaarwese en die gepaardgaande dienslewering via inligtingstegnologie bestaan die neiging by eindpuntgebruikers om skepties te staan teenoor die gehalte van diens wat deur inligtingstegnologebied kan word. Dit het daartoe gelei dat die verhoudinge tussen eindpuntgebruikers en die inligtingstegnolo vertroebel is. Voordelige gebruik van inligtingstegnologie deur ondernemings en die gemeenskap is gevolglik daardeur benadeel. Hierdie stuk behandel kortliks die historiese oorsake vir die toedrag van sake. Dit beskryf ook die teoretiese grondslae vir die skepping van wedersydse verhoudings vir die probleemsituasie. Die stuk ondersoek die aandagwekkende en komplekse verhoudingsmilieu. Dit beskryf vervolgens n voorgestelde konsepraamwerk waarmee die belangrik elemente by die daarstelling en instandhouding van gesonde verhoudings blootgelkan word. Dit behandel ook die gepaardgaande begrip van veranderingsbestuur. Die navorsing is gebaseer op werklike praktykgegewens. Die navorsings maak gebruik van kwalitatiewe metodes en induksie om die resultate tot bruikbaarheid te verfyn.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7166/13-2-310

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 The South African Journal of Industrial Engineering


ISSN 2224-7890 (on-line)


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help