SUSTAINABILITY COST ACCOUNTING - PART 1: A MONETARY PROCEDURE TO EVALUATE THE SUSTAINABILITY OF TECHNOLOGIES IN THE SOUTH AFRICAN PROCESS INDUSTRY

A. C. Brent, R.P.G. Van Erck, C. Labuschagne

Abstract


ENGLISH ABSTRACT: The development and management of new technologies is fundamental to the manufacturing sector as a core operational initiative. Managers of a new technology are increasingly pressurised to consider the economic, environmental, and social impacts associated with the life cycle of the technology (and product) during decision-making i.e. the overall sustainability of the technology. At present, there is no consensus on a methodology to incorporate externalities for example, environmental and social impacts at macro-level, for which a company is (typically) not held financially liable into management practices. This paper introduces the Sustainability Cost Accounting (SCA) procedure, whereby externalities (burdens and benefits) are translated into financial terms to assess the overall sustainability performance of a developed technology in the process industry.

AFRIKAANSE OPSOMMING: n Sentrale operasionele initiatief van die vervaardigings-industrie is die ontwikkeling en bestuur van nuwe tegnologie Bestuurders van nuwe tegnologieword toenemend onder druk geplaas om die ekonomiese-, omgewings-, en sosiale impakte, wat verwant is aan die lewenssiklus van n tegnologie (of produk), in ag te neem tydens besluitneming ten opsigte van die globale volhoudbaarheid van die tegnologie. Op hierdie stadium is daar geen konsensus oor die metodologie wat gevolg moet word om eksterne faktore bv. omgewings- en sosiale impakte op makrovlak, waarvoor n maatskappy tipies nie aanspreeklik gehou word nie te inkorporeer in die bestuurpraktyk. Hierdie artikel stel die Volhoudbaarheid Kosterekeningkunde (VKR) prosedure voor, waarvolgens die oorgrote volhoudbare prestasie, in terme van eksterne voor- en nadele van n ontwikkelde tegnologie, in die prosesindustrie ge-assesseer kan word in finansie terme.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7166/17-2-143

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 The South African Journal of Industrial Engineering


ISSN 2224-7890 (on-line)


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help